Caffè Pascucci

Rimini – 2000 | Fano – 2001 | Riccione – 2001 | Novafeltria – 2001 | Hamburg – 2003 | Busan – 2006 | Seoul Apkujong – 2006 | Kangman-Station – 2006 | Apkujong 2 Seoul – 2006 | Busan 2 – 2006 | Mukio – 2006 | Myong-Dong – 2007 | Rodeo – 2007 | Coex Seoul – 2007 | Genova – 2012 | Zurigo – 2014 | San Paolo – 2014 | Kuala Lumpur 2014 | Istambul – 2014 | Beijing – 2015 | Milano – 2015 |Guangzhou – 2016 | Kunlun – 2016 | San Julian – 2016 | Cipro – 2016 | Cattolica – 2016

COFFEE SHOP